Abili Partner

 

A good and clever move

 

 

 

Vi erbjuder entreprenörer och företag kompetens- och resursstöd inom:

 

  • Strategi; att etablera, att konkretisera och att implementera.

 

  • Organisation: att etablera en tydlighet i organisation beträffande roller & ansvar utgående från era värdeskapande processer samt en tydlig delegering beträffande ekonomiskt resultatansvar

 

  • Försäljning; att etablera och driva en ökad effektivitet i nyförsäljning och kundbearbetning.

 

  • Identitet; att driva identitets- och varumärkesfrågorna såväl internt som externt.

     

Copyright 2012 © All Rights Reserved