Om Abili Invest


Namnet ”ABILI” har valts för att ge associationer till just de saker och värden som företaget står för. Med ursprung i det latinska ordet ”habilis” återfinns exempelvis ”abile” inom italienskan och ”ability” inom engelskan.


Betydelsen kan uttryckas genom  engelska synonymer såsom skilful, able, clever, fit och shrewd. På svenska ger detta skicklig, kapabel, redo, alert, vaken, talangfull, skarpsinnig, ivrig och rådgivande.